DRUKUJ
2019-06-07

Petycja z 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 30
kwietnia 2018 r.)

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia definicji określenia „przebudowa” występującej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

 

 

Data wpływu: 30 kwietnia 2018 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Data udzielenia odpowiedzi: 30 lipca 2018 r.