DRUKUJ
2019-08-08

Obwieszczenie

Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 maja 2019 r., znak: DLI-III.4621.18.2018.EŁ.20, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 7/18 z dnia 25 maja 2018 r., znak: SPN.III.7820.1.3.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767, o długości ok. 1,7 km, na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim.