DRUKUJ
2019-08-08

Obwieszczenie

Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 maja 2019 r., znak: DLI-II.4621.3.2019.EŁ.6, odmawiającą stwierdzenia nieważności:
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 55/P/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: WI-P.7820.2.6.2015.MG, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin”, 
sprostowanej postanowieniem Wojewody Mazowieckiego nr 62/P/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: WI-P.7820.2.6.2015.MG, oraz 
- decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 lipca 2017 r., znak: DLI.II.6621.128.2016.AC.32, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy ww. decyzję Wojewody Mazowieckiego 
nr 55/P/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. znak: WI-P.7820.2.6.2015.MG.