DRUKUJ
2019-09-20

Przygotowanie, organizacja i obsługa dwudniowego
wydarzenia

 

Przedmiot zamówienia

  1. zapewnienie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dla maksymalnie 70 osób ( w terminie 22.10 – 23.10 br.) i  zapewnienie wyżywienia dla uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem,
  2. zapewnienie możliwości korzystania w trakcie spotkania z terenów zielonych będących w bezpośrednim sąsiedztwie / wokół hotelu (park, las itp)
  3. zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla maksymalnie 10 uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie (w tym co najmniej 4 pokoje 1 – osobowe),
  4. zarezerwowanie noclegu ze śniadaniem dla maksymalnie 55 uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie,
  5. transport uczestników z Warszawy do miejsca spotkania oraz z powrotem.

Termin składania ofert


Oferty prosimy składać na adres:wkpo@miir.gov.pl  do 26.09.2019 r. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: wkpo@miir.gov.pl.

UWAGA!

Ze względu na  konieczną zmianę formularza ofertowego, zawierającego niewystarczające dane do całościowej oceny ofert,  rozeznanie rynku zostaje unieważnione.