DRUKUJ
2015-12-09

Podstawowe dane o Ministerstwie Inwestycji i
Rozwoju

Czym jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny.

Ministerstwo powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Czym zajmuje się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju odpowiada m.in. za:

  • budownictwo,
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • mieszkalnictwo,
  • zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich.

Do szczegółowych zadań Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju należą sprawy z zakresu działów administracji rządowej:

  • rozwój regionalny,
  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich.

Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje m.in. sprawy: architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz geodezji i kartografii.

Aktem prawnym, który określa zakres kompetencji Ministra Inwestycji i Rozwoju jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

Statut Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Statut określa strukturę organizacyjną Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Został nadany w drodze zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju oraz zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju.

Lokalizacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

  • Główna siedziba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju mieści przy pl. Wspólnej 2/4 w Warszawie.
  • Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ul. Wspólnej 2/4.
  • Komórki organizacyjne Ministerstwa pracują również w budynku położonym przy pl. Trzech Krzyży 3/5 oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie
  • Ministerstwo posiada również wydziały zamiejscowe, w Katowicach oraz Wrocławiu, funkcjonujące w ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej.

Godziny pracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

8:15-16:15