DRUKUJ
2016-03-07

Plan działalności Ministra

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

  1. Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi.
  2. Zapewnienie środków europejskich na finansowanie działań rozwojowych.
  3. Zwiększenie efektywności i poziomu inwestycji.
  4. Rozwój bardziej zrównoważony terytorialnie.
  5. Zwiększenie spójności społecznej.

Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:

  1. 1. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej.
    2. Zwiększenie dostępności mieszkań.

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

  1. Podniesienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.