DRUKUJ
2016-05-06

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 70 ust. 3) Minister kierujący działem sporządza co roku sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej.