DRUKUJ
2016-06-24

Zakończenie oceny oddziaływania na środowisko
Planu transportowego

Minister Rozwoju, który opracował projektu Planu transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zakończył postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

 

Opis przebiegu postępowania zawarto w poniższym załączonym dokumencie - Podsumowanie.

 

Pod linkiem znajduje się Prognoza oddziaływania na środowisko wraz z Planem transportowym:

http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podsumowanie-postepowania-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-planu-transportowego-dla-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-na-lata-2014-2020/