DRUKUJ
2016-06-28

Prekonsultacje - Prosta Spółka Akcyjna

Zgodnie z „Wytycznymi do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”, o których mowa w § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979, z 2015 r. poz. 1063 oraz z 2016 r. poz. 494), przekazujemy do prekonsultacji opracowany przez Ministerstwo Rozwoju „Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (PSA)" - w wersji opisowej oraz tabelarycznej.

 

Celem prekonsultacji jest zebranie uwag i opinii dot. koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej przed opracowaniem projektu i wpisaniem go do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag i/lub opinii w terminie do dnia 31 lipca 2016 r. na adres poczty elektronicznej: marta.modzelewska@mr.gov.pl