DRUKUJ
2016-07-12

Prekonsultacje - Umowy procesowe w postępowaniu
cywilnym

Przekazujemy do prekonsultacji opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”, zarys koncepcji - Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym.


Celem prekonsultacji jest zebranie uwag i opinii przed opracowaniem projektu legislacyjnego i wpisaniem go do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag lub opinii w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 r. na adres poczty elektronicznej: katarzyna.skrzek@mr.gov.pl