DRUKUJ
2016-07-29

Zespół do spraw Konstytucji Biznesu

O zespole

Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.

Koordynator

 • Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Armen Artwich, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju (Zastępca Koordynatora)

Sekretarz

Małgorzata Gapska-Szczygieł, główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju

Członkowie

 1. dr hab. Przemysław Czarnek
 2. dr Przemysław Czernicki
 3. mec. Paweł Gilowski
 4. dr Adam Karczmarek
 5. prof. dr hab. Andrzej Kidyba
 6. dr Grzegorz Miś
 7. dr hab. Mirosław Pawelczyk
 8. mec. Radosław Potrzeszcz
 9. prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski
 10. prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski
 11. dr Adam Szafrański
 12. prof. UWr dr hab. Marek Szydło
 13. mec. Urszula Walasek-Walczak
 14. dr Krzysztof Wąsowski
 15. dr Piotr Zacharczuk
 16. dr hab. Marta Postuła (konsultant)

Kontakt

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

tel. 22 693 59 35

fax 22 693 40 25

e-mail: sekretariatDDR@mr.gov.pl

Podstawy prawne działania