DRUKUJ
2016-09-19

Projekt Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Rosja 2014-20

Zakończenie uzgodnień międzyresortowych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Zakończone zostały uzgodnienia międzyresortowe projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Zgłoszone podczas uzgodnień uwagi zostały poddane analizie i częściowo uwzględnione w projekcie uchwały i załącznikach do niej. Przekazujemy zestawienie uwag wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju oraz dokumenty zmodyfikowane w związku z otrzymanymi uwagami.