DRUKUJ
2016-10-14

Petycja z dnia 19 września 2016 r.

Petycja dotyczy przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 

Przedmiotem petycji jest m.in. podjęcie działań na rzecz publikowania przez urząd rejestru zawieranych umów w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Data złożenia: 19 września 2016 r.

Skan odpowiedzi w załączeniu.