DRUKUJ
2017-05-04

Międzyresortowy Zespół do spraw społ.-gosp.
polityki migracyjnej

Decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2016 r. Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzemu Kwiecińskiemu powierzono zadanie utworzenia międzyresortowego zespołu w celu opracowania priorytetów społecznogospodarczych polityki migracyjnej, które będą odpowiadać na wyzwania jakie stoją przed polską polityką migracyjną.