DRUKUJ
2017-06-08

Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.