Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1940

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu współpracy partnerskiej norbertgulinski norbertgulinski 2019-11-29 zobacz
2 Obwieszczenie norbertgulinski norbertgulinski 2019-11-21 zobacz
3 Obwieszczenie norbertgulinski norbertgulinski 2019-11-20 zobacz
4 Zapraszamy do składania ofert na dostawę narzędzi Magdalena Gawlas 2019-11-19 zobacz
5 Obwieszczenie norbertgulinski norbertgulinski 2019-11-15 zobacz
6 Obwieszczenie norbertgulinski norbertgulinski 2019-11-15 zobacz
7 Petycja z dnia 7 sierpnia 2019 r. norbertgulinski norbertgulinski 2019-11-14 zobacz
8 Obwieszczenie norbertgulinski norbertgulinski 2019-11-12 zobacz
9 Obwieszczenie norbertgulinski norbertgulinski 2019-11-12 zobacz
10 Materiały promocyjne nt. działań Partnerstwa na rzecz dostępności Magdalena Gawlas 2019-11-08 zobacz
11 Obwieszczenie Magdalena Gawlas 2019-11-08 zobacz
12 Obwieszczenie Magdalena Gawlas 2019-11-08 zobacz
13 Obwieszczenie Magdalena Gawlas 2019-11-08 zobacz
14 Obwieszczenie Magdalena Gawlas 2019-11-08 zobacz
15 Obwieszczenie Magdalena Gawlas 2019-11-08 zobacz
16 Zapraszamy do składania ofert na dostawę artykułów hydraulicznych Magdalena Gawlas 2019-11-08 zobacz
17 Zapraszamy do składania ofert na dostawę artykułów elektrycznych Magdalena Gawlas 2019-11-08 zobacz
18 Zapraszamy do składania ofert na dostawę narzędzi Magdalena Gawlas 2019-11-08 zobacz
19 Petycja z 30 października 2019 r. norbertgulinski norbertgulinski 2019-11-07 zobacz
20 Obwieszczenie norbertgulinski norbertgulinski 2019-11-07 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się