2015-12-22

Biura Informacji Gospodarczej

Wykaz biur i ich adresy

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A

ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa

adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://system.big.pl/

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków

adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://portal.kbig.pl

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław

adres do przekazywania informacji gospodarczych: http://www2.krd.pl/Pages/Logowanie

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://system.erif.pl/erif/index

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA

ul. Poleska 44, 25-325 Kielce

adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://www.kidt.pl/kidt/app/login.php

Podstawa prawna

Wykaz Biur Informacji Gospodarczej oraz ich adresy, na które należy przekazywać informacje gospodarcze udostępniamy na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych