2016-02-03

Centra Badawczo-Rozwojowe

Stan na 6 marca 2018 r.

 1. ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
 2. Autocomp Management sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
 3. BIOFANA Sp. z o.o. - Ośrodek Badań Farmaceutycznych i Klinicznych z siedzibą w Kutnie
 4. BIOTEN Sp. z o.o.
 5. „7.BULLS.COM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 6. CBR 74 Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Janowie/ Stare Babice
 7. Centrum Badawczo-Rozwojowe "NOVASOME" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 8. Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
 9. CHEMAT sp. z o.o. z siedzibą w Koninie
 10. Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą w Toruniu
 11. EC Engineering Sp. z o. o. z  siedzibą w Krakowie
 12. Eko-Rental Styl Sp. z o.o. s.k.
 13. GLOBEMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 14. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 15. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji "BOSMAL" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
 16. Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie
 17. Instytut Technik i Technologii Specjalnych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 18. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 19. KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 20. Maciej Szymański Ośrodek Badawczo-Rozwojowy STER z siedzibą w Poznaniu
 21. NETRIX S.A. z siedzibą w Lublinie
 22. Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 23. OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
 24. Park Innowacji i Przemysłu sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 25. PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
 26. Przedsiębiorstwo "HAK" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 27. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „MIDACH” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 28. Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych  PRO NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 29. R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
 30. Sango Technologies sp .z o.o. z siedzibą w Łodzi
 31. SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie
 32. SIGMA S.A. z siedzibą w Baraku k. Lublina (dawny: HAJDUK GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie)
 33. Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 34. TRICOMED S.A. z siedzibą w Łodzi
 35. WAKRO sp. z o.o. z siedzibą w Krępnej
 36. WIELTON S.A. z siedzibą w Wieluniu

W załącznikach prezentujemy informację dla przedsiębiorców starających się o uzyskanie statusu, jednolity tekst ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz informację na temat korzyści dla przedsiębiorcy z posiadania statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Załączniki

  informacja _korzyś...rców_CBR.pdf 26,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ustawa.pdf 320,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja _dla _pr...2_02_2018.pdf 187,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oświadczenia...orcy CBR.docx 29,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór_Wniosek_utrzy...tusu_CBR.docx 32,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór_Wniosek_nadanie_CBR.docx 33,36 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się