2015-05-15

Pozostałe projekty - budownictwo

Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii"

 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

nr ID202 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 

RADA MINISTRÓW

projekt 2,49 MB (PDF)

 

STAŁY KOMITET RADY MINISTRÓW

ocena skutków regulacji 252,29 KB (PDF)

pismo kierujące projekt do ponownego rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów (2) 139,45 KB (PDF)

projekt (2) 1,54 MB (PDF)

pismo kierujące projekt do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów 132,12 KB (PDF)

projekt 1,45 MB (PDF)

 

UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE

raport z uzgodnień międzyresortowych 223,47 KB (PDF)

pismo kierujące projekt do uzgodnień międzyresortowych 120,6 KB (PDF)

projekt 1,65 MB (PDF)

 

KONSULTACJE PUBLICZNE

raport z konsultacji publicznych 600,61 KB (PDF)

pismo kierujące projekt do konsultacji publicznych (2) 94,33 KB (PDF)

pismo kierujące projekt do konsultacji publicznych (1) 102,59 KB (PDF)

projekt 2,09 MB (PDF)

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się