2015-05-15

Pozostałe projekty - budownictwo

Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii"

 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

nr ID202 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 

RADA MINISTRÓW

projekt 2,49 MB (PDF)

 

STAŁY KOMITET RADY MINISTRÓW

ocena skutków regulacji 252,29 KB (PDF)

pismo kierujące projekt do ponownego rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów (2) 139,45 KB (PDF)

projekt (2) 1,54 MB (PDF)

pismo kierujące projekt do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów 132,12 KB (PDF)

projekt 1,45 MB (PDF)

 

UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE

raport z uzgodnień międzyresortowych 223,47 KB (PDF)

pismo kierujące projekt do uzgodnień międzyresortowych 120,6 KB (PDF)

projekt 1,65 MB (PDF)

 

KONSULTACJE PUBLICZNE

raport z konsultacji publicznych 600,61 KB (PDF)

pismo kierujące projekt do konsultacji publicznych (2) 94,33 KB (PDF)

pismo kierujące projekt do konsultacji publicznych (1) 102,59 KB (PDF)

projekt 2,09 MB (PDF)

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów