2015-05-12

Gabinet Polityczny Ministra

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Magdalena Derlatka-Miodowska - Szef Gabinetu

1. Data urodzenia: 11.04.1975 r.

2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • Ministerstwo Rozwoju

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • Ministerstwo Rozwoju

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Nie dotyczy

 

 

Inga Kownacka-Jurczek

1. Data urodzenia: 07.06.1982 r.

2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • Ministerstwo Rozwoju
 • And Trans

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ad Trans

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Nie dotyczy

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Łukasz Dudkiewicz - Szef Gabinetu

1. Data urodzenia: 19.01.1985 r.

2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • PBiAŚ Dumastia Sp. z o.o.
 • Biuro Poselskie

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • PBiAŚ Dumastia Sp. z o.o.
 • Biuro Poselskie
 • Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
 • Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Nie dotyczy

 

Aleksandra Frelek - doradca

1. Data urodzenia: 10.04.1991 r.

2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • Ministerstwo Rozwoju
 • Parlament Europejski
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • Ministerstwo Rozwoju
 • Parlament Europejski
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe
 • Stypendium w ramach programu Erasmus

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Nie dotyczy

 

Jakub Drożdż - asystent polityczny

1. Data urodzenia: 31.05.1996 r.

2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Nie dotyczy

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • Wyjątkowy Prezent (umowa-zlecenie)
 • Index Copernicus (staż)
 • Administrategy Lab (umowa-zlecenie)
 • Instytut Allerhanda (umowa-zlecenie/dzieło)
 • Fundacja Konrada Adenauera w Polsce (stypendium)

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Nie dotyczy