Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przygotowanie, organizacja i obsługa dwudniowego wydarzenia
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do złożenia oferty
na zapewnienie usług hotelowych na potrzeby dwudniowego
spotkania, połączonego ze szkoleniem.
20.09.2019 więcej
Organizacja 2-dniowego szkolenia
Kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowego szkolenia w
zakresie budowania zespołu – wzmocnienie współpracy i
efektywnej komunikacji dla maks. 75 osób w terminie 3-4.10.2019
r.
16.09.2019 więcej
Przygotowanie, organizacja i obsługa trzydniowego wydarzenia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i
obsługa trzydniowego wydarzenia organizowanego przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
03.09.2019 więcej
Sukcesywna sprzedaż i dostarczenie różnorodnego sprzętu AGD
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania
ofert na sukcesywną sprzedaż i dostarczenie różnorodnego
sprzętu AGD
30.08.2019 więcej
Dostawa mebli wypoczynkowych
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału i złożenia ofert na
dostawę mebli wypoczynkowych
29.08.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia grupowego
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie
dwudniowego szkolenia grupowego w formie warsztatów, z zakresu
pierwszej pomocy i ratownictwa.
28.08.2019 więcej
Poradnik nt. Ustawy o zapewnianiu dostępności
Poradnik na temat Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
28.08.2019 więcej
Organizacja wyjazdu integracyjnego i szkolenia
Przedmiot zamówienia, zwany dalej „zadaniem”, obejmuje
zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal szkoleniowych i transportu
dla maksymalnie 46 osób wskazanych przez Zamawiającego.
21.08.2019 więcej
Szkolenie pt. Mind mapping w pracy zespołowej
Przeprowadzenie szkolenia grupowego pt. Mind mapping w pracy
zespołowej
12.08.2019 więcej
Szacowaniu wartości zamówienia dotyczącego opracowanie publikacji
Szacowaniu wartości zamówienia dotyczącego opracowanie
publikacji o roboczym tytule: „Zrównoważona mobilność w
planowaniu przestrzennym”
09.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się