2016-07-29

Zespół do spraw Konstytucji Biznesu

O zespole

Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.

Koordynator

 • Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Armen Artwich, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju (Zastępca Koordynatora)

Sekretarz

Małgorzata Gapska-Szczygieł, główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju

Członkowie

 1. dr hab. Przemysław Czarnek
 2. dr Przemysław Czernicki
 3. mec. Paweł Gilowski
 4. dr Adam Karczmarek
 5. prof. dr hab. Andrzej Kidyba
 6. dr Grzegorz Miś
 7. dr hab. Mirosław Pawelczyk
 8. mec. Radosław Potrzeszcz
 9. prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski
 10. prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski
 11. dr Adam Szafrański
 12. prof. UWr dr hab. Marek Szydło
 13. mec. Urszula Walasek-Walczak
 14. dr Krzysztof Wąsowski
 15. dr Piotr Zacharczuk
 16. dr hab. Marta Postuła (konsultant)

Kontakt

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

tel. 22 693 59 35

fax 22 693 40 25

e-mail: sekretariatDDR@mr.gov.pl

Podstawy prawne działania

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się