2016-01-28

Informacje o przetargach NATO

Program Inwestycyjny NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów (MPS), rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, a także instalacje portowe. NSIP jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć NATO i symbol efektywnego podziału ról, ryzyka i odpowiedzialności państw członkowskich Sojuszu w ramach wspólnej obrony obszaru północnoatlantyckiego.

Dodatkowe informacje nt. przetargów NATO

Poniżej załączone zostały:

  • Regulamin zgłaszania w formie nominacji oraz udzielania deklaracji uprawnienia
  • Załącznik nr 1 – Wniosek o zgłoszenie w formie nominacji
  • Załącznik nr 2 – Wniosek o udzielenie deklaracji uprawnienia
  • Załącznik nr 3 – Ocena wiarygodności przedsiębiorcy wnioskującego o zgłoszenie w formie nominacji
  • Załącznik nr 4 – Oceny wiarygodności przedsiębiorcy wnioskującego o udzielenie deklaracji uprawnienia
  • Protokół ustaleń nr 32/2012 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 24 lipca 2012 r.

Załączniki

  Regulamin zgłaszan...rawnienia.pdf 7,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 1 - Wniosek o...ominacji.docx 21,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 2 - Wniosek o...awnienia.docx 27,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 3 -Tabela_oce...nominacje.pdf 43,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 4 -Tabela_oce...rawnienia.pdf 56,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół ustaleń...dzenia RM.pdf 228,89 KB (pdf) szczegóły pobierz