2016-02-09

Wykaz instytutów badawczych

Instytuty nadzorowane przez Ministra Rozwoju:

 1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi
 2. COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
 3. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 4. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
 5. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 6. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 7. Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
 8. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 9. Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 10. Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 11. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 12. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 13. Instytut Lotnictwa w Warszawie
 14. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 15. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 16. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 17. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach
 18. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach
 19. Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
 20. Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 21. Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 22. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
 23. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 24. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 25. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 26. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 27. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 28. Instytut Technologii Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 29. Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 30. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 31. Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 32. Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 33. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
 34. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu (w upadłości)
 35. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny „Belmatex” w Bielsku-Białej (w upadłości)
 36. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie
 37. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 38. Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

Prosimy o kierowanie wszelkich spraw dotyczących wymienionych poniżej instytutów do Ministra Energii.

Zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r., Minister Energii przejął od Ministra Rozwoju nadzór nad:

 • Głównym Instytutem Górnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1445),
 • Instytutem Optyki Stosowanej im. Prof. Maksymiliana Pluty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1446),
 • Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1447),
 • Narodowym Centrum Badań Jądrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1448),
 • Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1459),
 • Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1458),
 • Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1452),
 • "Poltegor-Instytut" Instytutem Górnictwa Odkrywkowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1451),
 • Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla (Dz. U. z 2016 r. poz. 1469),
 • Instytutem Energetyki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1464)
 • Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1465),
 • Instytutem Techniki Górniczej KOMAG (Dz. U. z 2016 r. poz. 1468)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się