2016-03-22

Komitet audytu

Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Rozwoju w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie Rozwoju oraz w jednostkach organizacyjnych w dziale administracji rządowej „gospodarka”.

 

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

  • sygnalizowanie istotnych ryzyk i istotnych słabości kontroli zarządczej oraz przedstawianie Ministrowi ich usprawnień,
  • wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego,
  • przegląd wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia,
  • przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej,
  • monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie przeglądu wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego,
  • wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale.

Załączniki

  Dział gospodarka_s... 2015 rok.pdf 49,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  [skan] Dział gospo... 2015 rok.pdf 170,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2015 r..pdf 2,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_KA_201...podpisów.pdf 233,57 KB (pdf) szczegóły pobierz