Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Druga aukcja składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
Kolejna sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
07.03.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
W związku z likwidacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Moskwie, Wydział ogłasza pierwszą sprzedaż
używanych składników rzeczowych majątku ruchomego
26.02.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Bernie
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Bernie
20.02.2018 więcej
Sprawozdanie roczne z realizacji programu współpracy MR z NGOs
Sprawozdanie roczne z realizacji „Programu współpracy
Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2017 r.”
14.02.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Sztokholmie
W związku z likwidacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Sztokholmie, wydział ogłasza drugą sprzedaż
składników rzeczowych majątku ruchomego
14.02.2018 więcej
Przetarg publiczny na sprzedaż samochoduWPHI Ambasady RP w Sofii
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii w
likwidacji ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż: samochodu
służbowego marki OPEL ZAFIRA 1,8 16V Eleganza
12.02.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Sztokholmie
W związku z likwidacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Sztokholmie, wydział ogłasza pierwszą sprzedaż
składników rzeczowych majątku ruchomego
02.02.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Oslo
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo,
ogłasza drugą i ostatnią sprzedaż wytypowanych i odpowiednio
oznaczonych używanych składników rzeczowych majątku
ruchomego.
22.01.2018 więcej
12345