Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konsultacje Programu współpracy partnerskiej MIiR na lata 2018-2019.
Zapraszamy do konsultacji Programu współpracy partnerskiej
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019.
11.05.2018 więcej
Sprzedaż pozostałych składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie
ogłasza sprzedaż pozostałych używanych składników
rzeczowych majątku ruchomego
05.04.2018 więcej
Informacja o darowiźnie po zlikwidowanym WPHI w Sztokholmie
Informacja o darowiźnie po zlikwidowanym WPHI w Sztokholmie
30.03.2018 więcej
Sprzedaż pozostałych składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
W związku z likwidacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Moskwie, Wydział ogłasza sprzedaż pozostałych
używanych składników rzeczowych majątku ruchomego
28.03.2018 więcej
Zmiany w funkcjonowaniu Sieci Szerokopasmowej Polski Wsch.- decycja KE
Komisja Europejska opublikowała decyzję zmieniającą zasady
funkcjonowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej
20.03.2018 więcej
Druga aukcja składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
Kolejna sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
07.03.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
W związku z likwidacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Moskwie, Wydział ogłasza pierwszą sprzedaż
używanych składników rzeczowych majątku ruchomego
26.02.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Bernie
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Bernie
20.02.2018 więcej
Sprawozdanie roczne z realizacji programu współpracy MR z NGOs
Sprawozdanie roczne z realizacji „Programu współpracy
Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2017 r.”
14.02.2018 więcej