Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja pokontrolna nr 20/STHB_14-20/2017
Informacja pokontrolna nr 20/STHB_14-20/2017 u Wojewody
Pomorskiego
02.03.2018 więcej
Zalecenia pokontrolne nr 18/PLSN_2014-2020/2017
Zalecenia pokontrolne nr 18/PLSN_2014-2020/2017 po kontroli w
Centrum Projektów Europejskich we Wrocławiu
02.03.2018 więcej
Informacja pokontrolna nr 18/PLSN_2014-2020/2017
Informacja pokontrolna nr 18/PLSN_2014-2020/2017 w Centrum
Projektów Europejskich we Wrocławiu
02.03.2018 więcej
Zalecenia pokontrolne z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017
Zalecenia pokontrolne z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017 w
Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
02.03.2018 więcej
Informacja pokontrolna z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017
Informacja pokontrolna z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017 w
Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
02.03.2018 więcej
Zalecenia pokontrolne z kontroli nr 11/EIS_PBU/2017
Zalecenia pokontrolne po kontroli w Centrum Projektów
Europejskich
02.03.2018 więcej
Informacja pokontrolna z kontroli nr 11/EIS_PBU/2017
Kontrola przeprowadzona w Centrum Projektów Europejskich
02.03.2018 więcej
Kontrole dot. weryfikacji i poświadczania wydatków beneficjentów
Projekty poddane kontroli w ramach badania procesu weryfikacji i
poświadczania wydatków beneficjentów w trakcie kontroli
administracyjnej
02.03.2018 więcej
Kontrola w Centrum Projektów Europejskich
Kontrola w Centrum Projektów Europejskich
02.03.2018 więcej
Kontrola w Centrum Projektów Europejskich
Kontrola dot. Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
(EWT) realizowanych w perspektywie 2014-2020
02.03.2018 więcej