Lista artykułów

Nazwa artykułu
Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli POPC
Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i
kontroli Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w
Instytucji Pośredniczącej w okresie 1.07.2017 r. – 30.06.2018
r.
06.11.2018 więcej
Kontrola systemowa w ramach POIiŚ 2014-2020 w Ministerstwie Zdrowia)
Kontrola systemowa w ramach POIiŚ 2014-2020 w Instytucji
Pośredniczącej (Ministerstwo Zdrowia)
25.07.2018 więcej
Kontrola systemowa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kontrola systemowa Instytytucji Zarządzającej (IZ) w ramach
POIiŚ 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej (IP) Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14.05.2018 więcej
Kontrola systemowa Instytucji Zarządzającej (IZ) w CUPT
Kontrola systemowa Instytucji Zarządzającej (IZ) w ramach
POIiŚ 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej (IP) Centrum
Unijnych Projektów Transportowych
03.04.2018 więcej
Informacja pokontrolna nr 20/STHB_14-20/2017
Informacja pokontrolna nr 20/STHB_14-20/2017 u Wojewody
Pomorskiego
02.03.2018 więcej
Zalecenia pokontrolne nr 18/PLSN_2014-2020/2017
Zalecenia pokontrolne nr 18/PLSN_2014-2020/2017 po kontroli w
Centrum Projektów Europejskich we Wrocławiu
02.03.2018 więcej
Informacja pokontrolna nr 18/PLSN_2014-2020/2017
Informacja pokontrolna nr 18/PLSN_2014-2020/2017 w Centrum
Projektów Europejskich we Wrocławiu
02.03.2018 więcej
Zalecenia pokontrolne z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017
Zalecenia pokontrolne z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017 w
Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
02.03.2018 więcej
Informacja pokontrolna z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017
Informacja pokontrolna z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017 w
Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
02.03.2018 więcej
Zalecenia pokontrolne z kontroli nr 11/EIS_PBU/2017
Zalecenia pokontrolne po kontroli w Centrum Projektów
Europejskich
02.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się