Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola systemowa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kontrola systemowa Instytytucji Zarządzającej (IZ) w ramach
POIiŚ 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej (IP) Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14.05.2018 więcej
Kontrola systemowa Instytucji Zarządzającej (IZ) w CUPT
Kontrola systemowa Instytucji Zarządzającej (IZ) w ramach
POIiŚ 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej (IP) Centrum
Unijnych Projektów Transportowych
03.04.2018 więcej
Informacja pokontrolna nr 20/STHB_14-20/2017
Informacja pokontrolna nr 20/STHB_14-20/2017 u Wojewody
Pomorskiego
02.03.2018 więcej
Zalecenia pokontrolne nr 18/PLSN_2014-2020/2017
Zalecenia pokontrolne nr 18/PLSN_2014-2020/2017 po kontroli w
Centrum Projektów Europejskich we Wrocławiu
02.03.2018 więcej
Informacja pokontrolna nr 18/PLSN_2014-2020/2017
Informacja pokontrolna nr 18/PLSN_2014-2020/2017 w Centrum
Projektów Europejskich we Wrocławiu
02.03.2018 więcej
Zalecenia pokontrolne z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017
Zalecenia pokontrolne z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017 w
Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
02.03.2018 więcej
Informacja pokontrolna z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017
Informacja pokontrolna z kontroli nr 15/PLLT_2014-2020/2017 w
Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
02.03.2018 więcej
Zalecenia pokontrolne z kontroli nr 11/EIS_PBU/2017
Zalecenia pokontrolne po kontroli w Centrum Projektów
Europejskich
02.03.2018 więcej
Informacja pokontrolna z kontroli nr 11/EIS_PBU/2017
Kontrola przeprowadzona w Centrum Projektów Europejskich
02.03.2018 więcej
Kontrole dot. weryfikacji i poświadczania wydatków beneficjentów
Projekty poddane kontroli w ramach badania procesu weryfikacji i
poświadczania wydatków beneficjentów w trakcie kontroli
administracyjnej
02.03.2018 więcej