2019-01-18

Kontrola realizacji Programu Polska-Rosja 2014-2020 w Olsztynie

Nazwa jednostki kontrolowanej

Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny dla Programu Polska-Rosja 2014-2020

Cel kontroli

Program Polska-Rosja 2014-2020

Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonywania przez Wspólny Sekretariat Techniczny zadań, w szczególności w zakresie:

  • opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych WST,
  • udzielania wsparcia Wspólnym Komitetom Monitorującym i Grupom Roboczym,
  • prowadzenia przez WST naborów wniosków o dofinansowanie,
  • wspierania przez WST Wspólnej Instytucji Zarządzającej w zadaniach związanych z wdrażaniem programu, w tym opracowania zasad kwalifikowalności oraz weryfikacji wydatków,
  • współpracy i koordynacji przez WST działań oddziału WST w Kaliningradzie w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz programu,
  • organizacji przez WST działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających,
  • przechowywania dokumentów przez WST.

Termin kontroli

6-7 sierpnia 2018 r.

Załączniki

  INFOPOK PLRU 2014-2... WST 2018.pdf 300,04 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się