2016-09-30

Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk

Poniżej prezentujemy Państwu ogłoszenia o naborach prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju. Zapraszamy też do zapoznania się informacją o zasadach naborów.

 

Zachęcamy Państwa również do korzystania z newslettera z informacjami o wolnych miejscach pracy.

 

 

MARZEC 2018

 

Stanowisko:  starszy specjalista do spraw: wydarzeń informacyjnych i promocyjnych

w Wydziale Wydarzeń Promocyjnych i Edukacji w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 23922 z dnia 14 marca 2018 r.

Oferta ważna do 3 kwietnia 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko:  główny specjalista do spraw legislacji dot. małych i średnich przedsiębiorstw

w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 23755 z dnia 9 marca 2018 r.

Oferta ważna do 26 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko:  referendarz do spraw analiz prawnych

w Wydziale Analiz Prawnych w Departamencie Programów Pomocowych

Ogłoszenie o naborze nr 23652 z dnia 8 marca 2018 r.

Oferta ważna do 19 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko:  specjalista do spraw programowania i monitorowania EFS

w Wydziale Rynku Pracy i Integracji Społecznej w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 23646 z dnia 8 marca 2018 r.

Oferta ważna do 19 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

 

Stanowisko:  specjalista

w Wydziale Inwestycji Badawczo-Rozwojowych w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 23598 z dnia 8 marca 2018 r.

Oferta ważna do 19 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko:   referendarz

w Wydziale Zarządzania Finansowego w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 23594 z dnia 8 marca 2018 r.

Oferta ważna do 19 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko:   specjalista

w Wydziale Koordynacji Informacji i Promocji w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 23591 z dnia 8 marca 2018 r.

Oferta ważna do 19 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

 

Stanowisko:   specjalista

w Wydziale Wdrażania Sektorów Środowisko i Zdrowie w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 23608 z dnia 8 marca 2018 r.

Oferta ważna do 19 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko:   starszy inspektor

w Zespole do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Biurze Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze nr 23605 z dnia 8 marca 2018 r.

Oferta ważna do 26 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko:   starszy specjalista

w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 23484 z dnia 6 marca 2018 r.

Oferta ważna do 23 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko:   referendarz

w Wydziale Analiz Systemowych i Organizacji w Biurze Dyrektora Generalnego

Ogłoszenie o naborze nr 23412 z dnia 3 marca 2018 r.

Oferta ważna do 16 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko:   radca prawny

w Departamencie Rozwoju Cyfrowego w Zespole ds. Procedury Odwoławczej

Ogłoszenie o naborze nr 23310 z dnia 2 marca 2018 r.

Oferta ważna do 19 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko:   specjalisty do spraw systemów teleinformatycznych wspierających realizację programów wspófinansowanych ze środków UE

w Wydziale Koordynacji Procedur Ścieżki Audytu w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze nr 23306 z dnia 2 marca 2018 r.

Oferta ważna do 12 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

LUTY 2018

 

 

Stanowisko:   specjalisty

w Zespole ds. Certyfikacji i Procedur w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 22935 z dnia 26 lutego 2018 r.

Oferta ważna do 08 marca  2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

 

 

 

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: promocji i mediów

w   Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 22914 z dnia 23 lutego 2018 r.

Oferta ważna do 12 marca 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

 

 

 

Stanowisko: starszy specjalista

 

w Wydziale  Wdrażania Sektora Środowisko i Zdrowie w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze z dnia 22 lutego 2018 r.

Oferta ważna do dnia 12 marca 2018 r.

Więcej infiormacji na stronie KPRM.

 

Stanowisko: specjalista

w Wydziale Mobilności i Współpracy Ponadnarodowej w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze z dnia 22 lutego 2018 r.

Oferta wazna do dnia 5 marca 2018 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

Stanowisko:   starszego specjalisty

w Wydziale Analiz, Współpracy Międzynarodowej i Informacji w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 22346 z dnia 14 lutego 2018 r.

Oferta ważna do 26 lutego 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko:   specjalisty

w Wydziale Zarządzania i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Cyfrowego

Ogłoszenie o naborze nr 21976 z dnia 08 lutego 2018 r.

Oferta ważna do 19 lutego 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko:  starszy specjalista

w Wydziale Zarządzania Finansowego w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 21901z dnia 07 lutego 2018 r.

Oferta ważna do 26 lutego 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko:  specjalista

w Wydziale Finansowania Programów Współpracy Terytorialnej w Departamencie Budzetu Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 21875z dnia 07 lutego 2018 r.

Oferta ważna do 19 lutego 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko:  specjalista

w Wydziale Promocji i Mediów w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 21830 z dnia 06 lutego 2018 r.

Oferta ważna do 16 lutego 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

STYCZEŃ 2018

 

 

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: badań i ewaluacji działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich

w Zespole ds. Badań i Ewaluacji w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 21135 z dnia 24 stycznia 2018 r.

Oferta ważna do 05 lutego 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko: referendarz ds. desygnacji i kontroli

w Wydziale Desygnacji 2 w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji

Ogłoszenie o naborze nr 21074 z dnia 23 stycznia 2018 r.

Oferta ważna do 02 lutego  2018 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

 

Stanowisko: specjalista

w Wydziale Wdrażania Sektorów Środowisko i Zdrowie w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 21105 z dnia 23 stycznia 2018 r.

Oferta ważna do 02 lutego  2018 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

 

Stanowisko: specjalista

w Wydziale Zarządzania Finansowego w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 21108 z dnia 23 stycznia 2018 r.

Oferta ważna do 02 lutego  2018 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

 

 

 

Stanowisko: główny specjalista

w Zespole Organizacyjno-Prawnym w  Departamencie Inwestycji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 20141 z dnia 04 stycznia 2018 r.

Oferta ważna do 22 stycznia 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: główny specjalista

w Zespole Organizacyjno-Prawnym w  Departamencie Inwestycji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 20142 z dnia 04 stycznia 2018 r.

Oferta ważna do 22 stycznia 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.