2017-10-26

Nabór na Eksperta Rzecznika Funduszy Europejskich

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) instytucje zarządzające są zobowiązane powołać Rzeczników Funduszy Europejskich.

Rolą Rzecznika Funduszy będzie wskazywanie instytucjom istniejących barier i możliwych usprawnień w realizacji programów operacyjnych. Informacje o utrudnieniach i potencjalnych usprawnieniach Rzecznik będzie otrzymywał w formie zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów oraz pozostałych interesariuszy programów operacyjnych.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 14a ustawy o zasadach realizacji programów... dotyczącego powołania Rzecznika Funduszy Europejskich, dla zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju programów operacyjnych na lata 2014-2020, Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji: Eksperta - Rzecznika Funduszy Europejskich

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki

  rzecznik FE_ogloszenie.pdf 335,17 KB (pdf) szczegóły pobierz