Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór na Dyrektora Instytutu Nowych Syntez Chemicznych
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach.
16.03.2018 więcej
Nabór na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
20.02.2018 więcej
Nabór na Dyrektora Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych z siedzibą w Poznaniu
06.02.2018 więcej
Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Nowych Syntez Chemicznych
Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach
06.02.2018 więcej
Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR”
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu
29.01.2018 więcej
Nabór na dyrektora Instytutu Lotnictwa
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie
25.01.2018 więcej
Nabór na dyrektora Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi
25.01.2018 więcej
Nabór na dyrektora Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie
25.01.2018 więcej
Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie.
24.01.2018 więcej
Nabór na dyrektora Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w
Łodzi
18.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się