Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zakończenie oceny oddziaływania na środowisko Planu transportowego
Zakończenie postępowania ws. strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu Planu transportowego dla POPW 2014-2020
24.06.2016 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu pn.: Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych
Termin i miejsce spotkania: 16 marca 2016 r. o godzinie 13:00 w
salach ABC, na parterze budynku Ministerstwa Rozwoju przy pl.
Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
01.03.2016 więcej
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Minister Rozwoju, po uzgodnieniu z właściwymi organami,
podjął 19 stycznia 2016 r. decyzję o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu aktualizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013.
21.01.2016 więcej