2016-03-01

Publiczna prezentacja założeń projektu pn.: Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych

16 marca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju zostały przedstawione założenia projektu pn. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”.  Zapraszamy do zapoznania się z załączonym raportem z tej prezentacji.

 

Projekt „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” jest przygotowywany w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa.

 

Jego celem jest zapewnienie organizacyjno-technicznej implementacji Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.

 

Wdrożone zostanie rozwiązanie polegające na scentralizowanym odbiorze od wykonawców i przekazywaniu do zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnych z normą europejską oraz listą syntaktyk,  opracowywanym przez Komitet Projektowy 434 europejskiej organizacji normalizacyjnej CEN.

 

Założenia do projektu pn. „Platforma pośrednicząca fakturowania elektronicznego dla sfery finansów publicznych” zostały opracowane przez Departament Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju.

 

W załączeniu Raport z publicznej prezentacji założeń projektu.

Załączniki

  Protokół PEF 16.0...16_FIN_v2.pdf 428,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się