2015-10-01

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego MIiR

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 114, poz. 761) informujemy, iż Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju posiada następujące zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji publicznej:

 • Monitor komputerowy AGM A19S - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy AOC LM725 - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy ASUS MM17D - 20 sztuk
 • Monitor komputerowy BELINEA 101536 - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy BELINEA 101735 - 3 sztuki
 • Monitor komputerowy BELINEA 15 - 2 sztuki
 • Monitor komputerowy BELINEA 1705 - 2 sztuki
 • Monitor komputerowy BELINEA 1705S1 - 24 sztuki
 • Monitor komputerowy DELL 745 - 27 sztuk
 • Monitor komputerowy DELL E198FP - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy DELL E2009W - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy DELL S198 - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy FUJITSU SIEMENS SCENIC VIEW P17 - 9 sztuk
 • Monitor komputerowy FUJUTSU Siemens SW P17 - 2 sztuki
 • Monitor komputerowy FUJITSU SIEMENS SCENIC VIEW P19 - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy HUNDAI X71S - 12 sztuk
 • Monitor komputerowy HYUNDAI L72D - 27 sztuk
 • Monitor komputerowy HYUNDAI X71S - 4 sztuki
 • Monitor komputerowy LG FLATRON L1900J - 10 szuk
 • Monitor komputerowy  LG FLATRON L1730B - 3 sztuki
 • Monitor komputerowy LG FLATRON L1940P - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy LG FLATRON 1740P - 4 sztuki
 • Monitor komputerowy PHILLIPS 190B - 7 sztuk
 • Monitor komputerowy PHILIPS BRILLANCE 170P - 14 sztuk
 • Monitor komputerowy PHILLIPS 190B - 6 sztuk
 • Monitor komputerowy PHILIPS170B - 52 sztuki
 • Monitor komputerowy PHILIPS BRILIANCE 170B - 6 sztuk
 • Monitor komputerowy MONITOR  PHILIPS 170B5 - 2 sztuki
 • Monitor komputerowy PHILIPS BRILIANCE 170P - 3 sztuki
 • Monitor komputerowy PHILLIPS 170 B4 - 8 sztuk
 • Monitor komputerowy PHILIPS 17' LCD - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy PHILIPS 150 S4 - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy PHILLIPS BRILLIANCE 190B - 24 sztuki
 • Monitor komputerowy PHILLIPS 190B - 8 sztuk
 • Monitor komputerowy PHILIPS 150 S5 - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy Fujitu Siemens SFSV P17 - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy HYUNDAI N71S - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy PHILIPS 170 B - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy PROVIEW ELECTRONICS 700P - 1 sztuka
 • Monitor komputerowy PHILIPS 170 B5 - 1 sztuka
 • Razem - 295 sztuk

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego, spełniający wymagania określone w §38 wyżej wymienionego rozporządzenia, należy przesłać do dnia 20 października 2015 roku na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Biuro Administracyjne (sekretariat)
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 

Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowego składnika majątku ruchomego udzielają:

 • Pan Jakub Sarnowski –  tel. 630-10-69
 • Pan Marcin Kaczyński – tel. 630-10-68

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się