2016-07-04

Informacje o dziale Organy i jednostki nadzorowane i podległe

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi organów i jednostek nadzorowanych i podległych. W dziale tym prezentujemy Państwu:
 

Wykaz organów i jednostek

 

Centra Badawczo-Rozwojowe

 

Instytuty badawcze

 

Sprawozdania finansowe instytutów badawczych

 

Specjalne strefy ekonomiczne

 

Biura Informacji Gospodarczej

 

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji

 

Spółki w nadzorze właścicielskim