Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
Sprawozdania finansowe Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w
Warszawie
09.02.2016 więcej
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
Sprawozdania finansowe Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
w Poznaniu
09.02.2016 więcej
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
Sprawozdania finansowe Przemysłowego Instytutu Automatyki i
Pomiarów PIAP w Warszawie
09.02.2016 więcej
"POLTEGOR-INSTYTUT" Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu
Sprawozdania finansowe "POLTEGOR-INSTYTUT" Instytutu Górnictwa
Odkrywkowego we Wrocławiu
09.02.2016 więcej
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku
Sprawozdania finansowe Narodowego Centrum Badań Jądrowych w
Otwocku-Świerku
09.02.2016 więcej
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
Sprawozdania finansowe Instytutu Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania w Krakowie
09.02.2016 więcej
Instytut Włókiennictwa w Łodzi
Sprawozdania finansowe Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
09.02.2016 więcej
Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
Sprawozdania finansowe Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w
Warszawie
09.02.2016 więcej
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
Sprawozdania finansowe Instytutu Technologii Materiałów
Elektronicznych w Warszawie
09.02.2016 więcej
Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
Sprawozdania finansowe Instytutu Technologii Elektronowej w
Warszawie
09.02.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się