Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Rada ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
Informacje nt. Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych
18.01.2017 więcej
Zespół ds. rekomendacji przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną
Informacje nt. zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie
projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną
13.01.2017 więcej
Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej
Informacje nt. Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o
Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej
19.08.2016 więcej
Grupa Sterująca ds. Pomocy Technicznej
Informacje nt. Grupy Sterującej ds. Pomocy Technicznej
10.08.2016 więcej
Międzyresortowy Zespół ds. Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich
Informacje nt. Międzyresortowego Zespołu ds. Barier w Dostępie
do Rynków Krajów Trzecich
02.08.2016 więcej
Zespół do spraw Środków Taryfowych
Informacje nt. Zespołu do spraw Środków Taryfowych
02.08.2016 więcej
Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Informacje nt. Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji
Funduszy Europejskich
29.07.2016 więcej
Zespół do spraw Konstytucji Biznesu
Informacja nt. Zespołu do spraw Konstytucji Biznesu
29.07.2016 więcej
Zespół do spraw Prawa Gospodarczego
Informacje o Zespole do spraw Prawa Gospodarczego
29.07.2016 więcej
Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
Informacje nt. Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji
Gospodarczych
29.07.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się