2016-08-10

Grupa Sterująca ds. Pomocy Technicznej

O zespole

Zadaniem Grupy jest zapewnienie koordynacji działań realizowanych w ramach POPT i komponentów pomocy technicznej w poszczególnych krajowych i regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia wdrażania polityki spójności. W szczególności koordynacja ta polega na wypracowywaniu wspólnych rozwiązań dla pomocy technicznej.

Spotkania Grupy stanowią forum wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń instytucji zaangażowanych w realizację poszczególnych Programów Operacyjnych.

W skład Grupy wchodzą przedstawiciele:

 • instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi,
 • instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi,
 • Instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,
 • Instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,
 • GUS.

Przewodniczący

Przewodniczącym jest Przemysław Derwich, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych.

Członkowie

 1. Anna Sąsiadek-Chuchra - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Danuta Hejenkowska - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 3. Dorota Siedliska - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 4. Olga Grąziewicz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 5. Joanna Saternus - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 6. Katarzyna Walkiewicz - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 7. Katarzyna Popkiewicz - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 8. Edyta Hus - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 9. Małgorzata Peluch - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 10. Małgorzata Pęcak - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 11. Beata Kowalska - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 12. Robert Nowakowski – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 13. Magdalena Kampioni-Juszczyk - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 14. Dorota Kopeć - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 15. Agata Czajkowska - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 16. Izabela Łokić - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 17. Anna Krasowska - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 18. Anna Wołowiec - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 19. Justyna Gładysz-Gniadek - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 20. Dariusz Kielek - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 21. Marta Wysogląd – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 22. Agnieszka Kalinowska - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 23. Edyta Pierzchała - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 24. Bożena Guzek - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 25. Wioletta Kucharska - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 26. Ewa Szyca - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 27. Aleksandra Pytalska - Główny Urząd Statystyczny
 28. Iwona Miziołek - Główny Urząd Statystyczny
 29. Barbara Ślusarska - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 30. Aneta Tomczak - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 31. Anna Krzymowska-Krysiak - Ministerstwo Rozwoju
 32. Agnieszka Sosin - Ministerstwo Rozwoju
 33. Agnieszka Dec - Ministerstwo Rozwoju
 34. Karolina Dec - Ministerstwo Rozwoju
 35. Paulina Bonusiak - Ministerstwo Rozwoju
 36. Rafał Laskowski - Ministerstwo Rozwoju
 37. Joanna Urbańska - Ministerstwo Rozwoju
 38. Ewa Buczkowska - Ministerstwo Rozwoju
 39. Monika Radwańska - Ministerstwo Rozwoju
 40. Anna Sulińska-Wójcik - Ministerstwo Rozwoju
 41. Beata Mietelska - Ministerstwo Rozwoju

Kontakt

Departament Programów Pomocowych
tel. 22 273 78 00
fax 22 273 89 13
e-mail: sekretariatDPT@mr.gov.pl

Podstawy prawne działania

Zarządzenia nr 13 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się