Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Petycja z dnia 31 maja 2019 r
Petycja w sprawie zmiany ustawy - Prawo budowlane polegającej
na rozszerzeniu definicji pojęcia "przebudowa"
11.09.2019 więcej
Petycja z dnia 23 maja 2019 r.
Petycja z dnia 23 maja 2019 r.
11.09.2019 więcej
Petycja z dnia 26 czerwca 2019 r
Petycja z dnia 26 czerwca 2019 r
03.09.2019 więcej
Petycja z dnia 9 sierpnia 2019 r.
Petycja z dnia 9 sierpnia 2019 r.
03.09.2019 więcej
Petycja z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Petycja z dnia 28 sierpnia 2019 r.
02.09.2019 więcej
Petycja z dnia 30 lipca 2019 r.
Petycja dot. nowelizacji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
14.08.2019 więcej
Petycja z dnia 23 maja 2019 r.
Petycja z dnia 23 maja 2019 r.
31.07.2019 więcej
Petycja z dnia 2 lipca 2019 r.
Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego
19.07.2019 więcej
Petycja z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego
w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich
przyciskiem za pomocą systemu domofonowego.
08.07.2019 więcej
Petycja wielokrotna dot. budowy linii elektroenergetycznej 400kV
Petycja wielokrotna dot. planowanej budowy linii
elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów
realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
05.07.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się