Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Petycja z dnia 5 lutego 2018 r.
Petycja dotyczy zmian w Prawie budowlanym
21.05.2018 więcej
Petycja z dnia 9 lutego 2018 r.
Petycja dotyczy zmiany art. 50 oraz art. 51 ustawy z dnia7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.
21.05.2018 więcej
Petycja z dnia 20 lutego 2018 r.
Petycja w sprawie przekazywania wykazu wspólnot oraz składu
zarządu
21.05.2018 więcej
Petycja z dnia 5 października 2017 r.
Przedmiotem petycji są propozycje zmian w prawie budowlanym
09.05.2018 więcej
Petycja z dnia 29 marca 2018 r.
Przedmiotem petycji jest uchylenie art. 74 ust. 1 zdanie 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami i przywrócenie możliwości
złożenia wniosków o bonifikatę opłaty wieczystego
użytkowania za 2018 r.
23.04.2018 więcej
Petycja z dnia 20 marca 2018 r.
Petycja dot. podjęcia działań zmierzających do budowy
chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z
drogi powiatowej w miejscowości Prusiek
12.04.2018 więcej
Petycja wielokrotna z dnia 15 lutego, 22 lutego i 27 marca 2018 r.
Petycje z dnia 15 lutego, 22 lutego i 27 marca 2018 r. dotyczą
m.in. podjęcia działań w zakresie zmiany organizacji Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej
09.04.2018 więcej
Petycja z dnia 20 lutego 2018 r.
Petycja dotyczy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali.
30.03.2018 więcej
Petycja z dnia 29 stycznia 2018 r.
Petycja dot. § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
20.03.2018 więcej
Petycja z dnia 22 lutego 2018 r.
Petycja dot. podjęcia działań w zakresie zmiany organizacji
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
01.03.2018 więcej
1234