2018-06-20

Petycja wielokrotna z 20 lipca 2018 r.

Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Do Ministra Inwestycji i rozwoju wpłynęły petycje z dnia 11, 22 i 29 maja 2018 r. dotyczące podjęcia działań zmierzających do zmiany rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz.176), celem skorygowania zapisów uniemożliwiających nabycie uprawnień zawodowych bez egzaminu (przez osoby, które ukończyły studia kierunkowe przed wejściem w życie ww. rozporządzenia) w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) oraz sprawdzenie prawidłowości działań w zakresie nadawania uprawnień przez Głównego Geodetę Kraju.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 20 lipca 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

 

 

Data oczekiwania na dalsze petycje: 20 lipca 2018 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Data udzielenia odpowiedzi: 31 października 2018 r.

Załączniki

  petycja 22 05 2018 ...łącznik.pdf 40,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  petycja 11 05 2018 ...łącznik.pdf 67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  petycja 29 05 2018 ...łącznik.pdf 66,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uprawnień geodezyj...-kart. n1.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uprawnień geodezyj...-kart. n2.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uprawnień geodezyj...-kart. n3.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  petycja_w_sprawie_u...dowych n4.pdf 70,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedź na petyc...lokrotną.pdf 88,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się