2018-04-09

Petycja wielokrotna z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu: od 15 lutego 2018 r. do 27 marca 2018 r.)

Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia działań w zakresie zmiany organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zasad wykonywania zadań przez administrację geodezyjną i kartograficzną oraz stworzenia jednolitego oprogramowania do prowadzenia przez administrację geodezyjną i kartograficzną baz danych.

 

Do Ministra Inwestycji i Rozwoju wpłynęły petycje z dn. 15 lutego, 22 lutego i 27 marca 2018 r. 

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123, z późn. zm.) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że do dnia 5 czerwca 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

 

 

Data oczekiwania na dalsze petycje: 5 czerwca 2018 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Data udzielenia odpowiedzi: 7 listopada 2018 r.

Załączniki

  petycja z dnia 15 lutego.pdf 481,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  petycja z dnia 22 lutego.pdf 3,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  petycja z dnia 27 marca.pdf 3,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DAB-VII.0520.3.2018.pdf 203,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się