2019-01-22

Petycja wielokrotna z dnia 22 listopada, 7, 14, 19 grudnia 2018 r.

  • W związku z opracowaniem i przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projektu ustawy o architektach, ustawy o inżynierach budownictwa, a także ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa, do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od dnia 13 listopada 2018 r., zaczęły wpływać liczne wystąpienia, stanowiące petycje, które zawierały żądania dotyczące podjęcia konkretnych działań oraz wprowadzenia do przedmiotowych projektów wskazanych w nich rozwiązań.
  • Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
  • Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy o petycjach do dnia 28 lutego 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

Załączniki

  Skan petycji_7.12.pdf 87,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  skan petycji_14.12.pdf 41,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skan petycji_19.12.pdf 62,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  skan pisma_22.11.pdf 23,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o sposo...a petycji.pdf 119,35 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się