2016-03-07

Plan działalności Ministra

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

  1. Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi
  2. Zwiększenie efektywności inwestycji
  3. Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
  4. Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu
  5. Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:

  1. Wzrost wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki
  2. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

  1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców 
  2. Poprawa spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Polsce poprzez wdrażanie krajowych programów operacyjnych oraz Instrumentu „Łącząc Europę” 
  3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Załączniki

  Plan na rok 2016 136,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Skan planu na rok 2016 4,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Skan sprawozdania za 2015 rok 472,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2015 rok 173 KB (doc) szczegóły pobierz
  Plan na rok 2017.pdf 322,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skan planu na rok 2017.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z wyko..._20170427.pdf 877,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdania z wyko..._20170425.pdf 555,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan działalności 2018_skan.pdf 3,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan działalności 2018.pdf 311,23 KB (pdf) szczegóły pobierz