2016-03-07

Plan działalności Ministra

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

  1. Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi.
  2. Zapewnienie środków europejskich na finansowanie działań rozwojowych.
  3. Zwiększenie efektywności i poziomu inwestycji.
  4. Rozwój bardziej zrównoważony terytorialnie.
  5. Zwiększenie spójności społecznej.

Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:

  1. 1. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej.
    2. Zwiększenie dostępności mieszkań.

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

  1. Podniesienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Załączniki

  Plan na rok 2016 136,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Skan planu na rok 2016 4,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Skan sprawozdania za 2015 rok 472,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2015 rok 173 KB (doc) szczegóły pobierz
  Plan na rok 2017.pdf 322,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skan planu na rok 2017.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z wyko..._20170427.pdf 877,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdania z wyko..._20170425.pdf 555,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan działalności 2018_skan.pdf 3,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan działalności 2018.pdf 311,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z wyko...17 r_skan.pdf 2,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MIiR_Sprawozdanie z..._20180417.pdf 170,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MIiR_Plan dzialalno..._20180615.pdf 69,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MIiR_Plan dzialalno..._20180615.doc 115,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Plan działalności...018-06-15.pdf 779,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MIiR_Plan dzialalno...019-2_MJK.pdf 160,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MIIR_Sprawozdanie z..._20190321.pdf 322,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MIIR_Sprawozdanie z...0321_skan.pdf 2,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan_MFiPR_2020.docx 68,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Plan_MFiPR_2020.pdf 408,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan działalności...FiPR_2020.pdf 1013,92 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się