Lista artykułów

Nazwa artykułu
Prekonsultacje - pomoc publiczna dla ratowania i restrukturyzacji firm
Przekazujemy do prekonsultacji opracowany przez MR projekt
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy
publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji
przedsiębiorców
12.10.2017 więcej
Prekonsultacje - Postępowanie grupowe w modelu opt-out
Przekazujemy do prekonsultacji opracowany przez Ministerstwo
Rozwoju zarys koncepcji - Postępowanie grupowe w modelu opt-out.
12.07.2016 więcej
Prekonsultacje - Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym
Przekazujemy do prekonsultacji opracowany przez Ministerstwo
Rozwoju zarys koncepcji - Umowy procesowe w postępowaniu
cywilnym.
12.07.2016 więcej
Prekonsultacje - Prosta Spółka Akcyjna
Prekonsultacje „Zarysu koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej
(PSA)"
28.06.2016 więcej