2015-05-18

Programy

Perspektywa 2014-2020

Fundusze Europejskie w ramach polityki spójności 2014-2020 są inwestowane w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Programy operacyjne na lata 2014-2020 to:

 • Program Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Inteligentny Rozwój,
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój,
 • Program Polska Cyfrowa,
 • Program Polska Wschodnia,
 • Program Pomoc Techniczna,
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
  • Program  Polska - Słowacja,
  • Program Polska - Czechy,
  • Program Polska - Saksonia,
  • Program Brandenburgia - Polska,
  • Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska,
  • Południowy Bałtyk,
  • Litwa - Polska,
  • Region Morza Bałtyckiego,
  • Europa Środkowa,
  • Interreg Europa,
  • Interact 2014-2020,
  • Urbact III,
  • Espon 2020,
 • Regionalne Programy Operacyjne (1 dla każdego z województw)

Treść poszczególnych programów operacyjnych jest dostępna na Portalu Funduszy Europejskich.

Perspektywa 2007-2013

Fundusze Europejskie w ramach polityki spójności 2007-2013 są inwestowane w Polsce poprzez 5 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Programy operacyjne na lata 2007-2013 to:

 • Program Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Innowacyjna Gospodarka,
 • Program Kapitał Ludzki,
 • Program Rozwój Polski Wschodniej,
 • Program Pomoc Techniczna,
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  • Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia,
  • Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie),
  • Saksonia - Polska,
  • Czechy - Polska,
  • Polska - Słowacja,
  • Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja - Dania - Litwa - Niemcy),
  • Litwa - Polska,
  • Polska - Białoruś - Ukraina,
  • Litwa - Polska - Rosja,
  • Program Regionu Morza Bałtyckiego,
  • Program dla Europy Środkowej,
  • Program Interreg IVC,
 • Regionalne Programy Operacyjne (1 dla każdego z województw).

Treść poszczególnych programów operacyjnych jest dostępna na Portalu Funduszy Europejskich 2007-2013

Perspektywa 2004-2006

Fundusze Europejskie na lata 2004-2006 były inwestowane w Polsce poprzez następujące programy:

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
 • Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL,
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
 • Sektorowy Program Operacyjny Transport,
 • Sektorowy Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
 • Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG,
 • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb.

Treść poszczególnych programów operacyjnych jest dostępna na Portalu Funduszy Europejskich 2007-2013