Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Projekt zarządzenia ws. Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw
prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej
Rzeczypospolitej Polskiej
05.03.2018 więcej
Projekt mapy drogowej transformacji w kierunku GOZ
Projekt mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o
obiegu zamkniętym
22.01.2018 więcej
Projekt uchwały RM ws. powołania Kom. Gen. Sekcji Polskiej EXPO 2020
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie powołania Komisarza
Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
04.12.2017 więcej
Zarządzenie PRM ws. Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu
Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju.
08.09.2017 więcej
Procedura przygotowania wniosku o wkład finansowy EFD do Globalizacji
Konsultacje projektu Procedury przygotowania przez
Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowy Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2014-2020
23.08.2017 więcej
Międzyresortowy Zespół do spraw społ.-gosp. polityki migracyjnej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania
Międzyresortowego Zespołu do spraw społeczno-gospodarczych
polityki migracyjnej
04.05.2017 więcej
Projekty uchwał zmieniających uchwały RM ws. finansowania RPO 2007-13
Prezentujemy projekty uchwał zmieniających uchwały Rady
Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania
regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013
01.02.2017 więcej
Projekt Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-20
Informujemy, że zostały zakończone uzgodnienia
międzyresortowe projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie
przyjęcia projektu Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Rosja 2014-2020.
19.09.2016 więcej
Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju
Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu
Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju
20.06.2016 więcej
Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce - zmiany
Projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Rady
Ministrów nr 102 ws. Międzyresortowego Zespołu do spraw
Polityki Kosmicznej w Polsce
23.05.2016 więcej
12