Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała RM ws. aktualizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego
Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz aktualizacji
priorytetowych działań i instrumentów Narodowego Programu
Mieszkaniowego
01.07.2019 więcej
Projekt zarządzenia ws. Zespołu ds. Rządowego Programu ZSIoN
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego
Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nieruchomościach
26.04.2019 więcej
Projekt zarządzenia ws. Pełnomocnika RM ds. Programu Rozwoju ZSIoN
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do Spraw Rządowego
Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nieruchomościach
26.04.2019 więcej
Projekt obwieszczenia MIiR dot. standardu rzeczoznawców majątkowych
projektu obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie
standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 2 Wycena
nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego.
07.03.2019 więcej
Projekt zarządzenia ws. Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw
prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej
Rzeczypospolitej Polskiej
05.03.2018 więcej
Projekt mapy drogowej transformacji w kierunku GOZ
Projekt mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o
obiegu zamkniętym
22.01.2018 więcej
Projekt uchwały RM ws. powołania Kom. Gen. Sekcji Polskiej EXPO 2020
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie powołania Komisarza
Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
04.12.2017 więcej
Zarządzenie PRM ws. Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu
Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju.
08.09.2017 więcej
Procedura przygotowania wniosku o wkład finansowy EFD do Globalizacji
Konsultacje projektu Procedury przygotowania przez
Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowy Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2014-2020
23.08.2017 więcej
Międzyresortowy Zespół do spraw społ.-gosp. polityki migracyjnej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania
Międzyresortowego Zespołu do spraw społeczno-gospodarczych
polityki migracyjnej
04.05.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się