2017-02-01

Projekty uchwał zmieniających uchwały RM ws. finansowania RPO 2007-13

Poniżej w załącznikach prezentujemy projekty uchwał zmieniających następujące uchwały Rady Ministrów:

 • Uchwałę nr 85 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (M. P. z 2013 r. poz. 637);
 • Uchwałę nr 95 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (M. P. z 2013 r. poz. 663);
 • Uchwałę nr 84 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (M. P. z 2013 r. poz. 664);
 • Uchwałę nr 89 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (M. P. z 2013 r. poz. 666);
 • Uchwałę nr 86 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (M. P. z 2013 r. poz. 634);
 • Uchwałę nr 93 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (M. P. z 2013 r. poz. 635);
 • Uchwałę nr 87 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (M. P. z 2013 r. poz. 668);
 • Uchwałę nr 83 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (M. P. z 2013 r. poz. 669);
 • Uchwałę nr 25 Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (M. P. z 2013 r. poz. 633);
 • Uchwałę nr 94 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (M. P. z 2013 r. poz. 670).

Zmiany mają charakter techniczny

 • w §1 pkt. 1 zmienianych uchwał wprowadzono kolejny numer decyzji Komisji Europejskiej,
 • w §1 pkt. 2 zmienianych uchwał wprowadzono aktualne tabele finansowe ujęte w Regionalnych Programach Operacyjnych perspektywy 2007-2013 wprowadzone decyzjami Komisji Europejskiej.

Zgłaszanie uwag

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektów uchwał w terminie do 16 lutego 2017 r. pisemnie na załączonym formularzu oraz w formie elektronicznej na adres: paulina.korczak@mr.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że brak uwag w ww. terminie zostanie potraktowany jako akceptacja projektów uchwał.

Załączniki

  Małopolskie_projekt uchwały.pdf 40,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_Małopolskie.pdf 58,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dolnośląskie_proj... uchwały.pdf 41,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_Dolnośląskie.pdf 65,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kujawsko-Pomorskie_... uchwały.pdf 39,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_Kujawsko-Pomorskie.pdf 59,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Łódzkie_projekt uchwały.pdf 40,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_Łódzkie.pdf 58,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opolskie_projekt uchwały.pdf 37,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_Opolskie.pdf 59,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Podlaskie_projekt uchwały.pdf 42,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_Podlaskie.pdf 59,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pomorskie_projekt uchwały.pdf 40,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_Pomorskie.pdf 58,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Świętokrzyskie_pr... uchwały.pdf 37,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_Świętokrzyskie.pdf 59,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zachodniopomorskie_... uchwały.pdf 38,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_Zachodniopomorskie.pdf 67,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wielkopolskie_proje... uchwały.pdf 42,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_Wielkopolskie.pdf 61,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz zgłaszania uwag.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się